GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Survivor Bilgi Sistemleri Ltd.Şti​

Günümüz iş dünyasını iletişim teknolojileri ve dolayısıyla internet şekillendirmektedir. Gelişmiş ekonomilerdeki kompleks iş yaşantısını ve süreçlerini kolaylaştıran internet, ne yazık ki “hacker”ları, siber saldırıları ve virüs tehditleri gibi bilgi ve erişim güvenliğine yönelik tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu ortamda kurumsal bilgilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması ise kurumlar açsından ciddi bir önem taşımaktadır.

Survivor Bilgi Sistemleri Ltd.Şti’nin güvenlik konusundaki bakış açısında erişimde sağlanan güvenlik kadar sistemdeki bilgilerin doğru ortamlarda saklanması/arşivlemesi ve yönetimi ile oluşturulacak çözümler de bilgi güvenliği için önem arzetmektedir. Bu nedenle e-posta, dosya arşivleme çözümleri ile arşiv ve doküman yönetimi konusundaki çözümler de “Güvenlik” başlığı altında yer almaktadır.

Önceden alınmamış bir önlem nedeniyle karşılaşılabilecek güvenlik tehdidi sebebiyle müşteri, iş ortağı ve hissedarlar karşısında güven kaybına uğramak; stratejik bilgileri kaybetmek; kurumsal imajın zedelenmesi söz konusu olabilir. İşte tüm bu olası sorunlardan korunmak ve geleceğe güvenle hazırlanmak için bilgi ve erişim güvenliğine yönelik altyapı ve politikaları bugünden oluşturmak son derece önemlidir.

Aşağıda bilginize sunduğumuz çözümler hem proje kapsamında hem de tek tek destek verebilmekteyiz.

Survivor Bilgi Sistemleri Ltd.Şti’ Bilgi için Güvenlik aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.

Next Generation Firewall (Firewall) : İnternet ve internet uygulamalarının yaygın olarak kullanıldığı, ortak kullanım alanlarının çoğaldığı, bulut teknolojilerinin geliştiği, Hacker/Cracker diye tabir ettiğimiz kişilerin çok rahat hareket edebildiği bu dönemde, internete çıkış ya da internetten yerel ağa erişimde olası saldırıları önlemek için giriş kapısı olarak düşünebileceğimiz yeni nesil güvenlik duvarları Survivor Bilgi Sistemleri Ltd.Şti için ürün bağımsız olarak yapılandırılabilen, projelendirilebilen, siz değerli müşterilerimizin istek ve taleplerine göre en uygun yapılandırma ile sunduğumuz çözümdür.

SSLVPN : Gerek doğrudan bu amaca hizmet eden ürünler gerekse Firewall’larda entegre gelen çözümleri müşterilerimize ürün bağımsız uygulayabilmekteyiz. SSLVPN çalışanlarınızın bir uygulama ile local networkünüze güvenli bir şekilde erişimi sağlamak için mutlaka tercih edilmelidir.

Atak Engelleme Sistemi (IPS) : İçerden ya da dışarıdan gelebilecek olan saldırıları engellemek için kullanılan çözümlerdir. Survivor Bilgi Sistemleri Ltd.Şti bu çözümü ürün bağımsız olarak planlayabilmekte ve uygulayabilmektedir.
Mail Security Gateway : Günümüz koşullarında kurumlar için en büyük tehdit mail ortamında gelmektedir. Survivor Bilgi Sistemleri Ltd.Şti olarak, isterseniz kendi maillerinizi bizim üzerimizden geçirerek güvenliği sağlayabilir, isterseniz de bu amaca hizmet eden ürünleri kendi bünyenize alarak güvenliği sağlayabilirsiniz. Ürün bağımsız olarak bu hizmetleri siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.

Behavioral Attack Detection : Networkteki anomalileri inceler, analiz eder ve tespit ederek siz değerli müşterilerimizi olası tehditlerden kurtarırız. Bu işlemler ile en basit anlatımı ile herhangi bir bilgisayardaki malware olması halinde tespit ederek o bilgisayarı networkten kopartabiliyoruz.

Ağ Erişim Kontrolü (NAC) : Kablolu ya da kablosuz networkünüz, kendi bünyenizde olduğundan güvenli gibi görünebilir, ancak kötü niyetli kişilerin en çok bu şekilde sızdıklarını biliyor muydunuz? Survivor Bilgi Sistemleri Ltd.Şti Ağ Erişim Kontrolü (NAC) için en doğru çözümü sunmaktadır. Network alt yapınız incelenerek, yapınıza uygun proje geliştirmekteyiz.
Bilgi Sızıntısını Önleme (DLP) : Bilgi çoğaldıkça ve bilgi saklama yolları çoğaldıkça, proje dökümanları, müşteri listeleri gibi önemli dökümanların kurum dışına çıkarılması gibi risk arzedecek durumları kontrol altına almak, engellemek ve takip edebilmek için kullanılan çözümdür. Survivor Bilgi Sistemleri Ltd.Şti ürün bağımsız olarak bu hizmeti size sorunsuz olarak sunacaktır.

Son Kullanıcı Güvenliği : Son kullanıcı güvenliği dediğimizde tabiki hemen aklımıza antivirüs gelmektedir. Günümüz antivirüs yazılımları merkezi yönetim, yönetim kolaylığı sağlamak gibi fonksiyonlara sahiptir. Ancak stratejileri belirlemek rutin takip ve raporlama gerekecektir. Survivor Bilgi Sistemleri Ltd.Şti sizi bu yükten kurtararak sizinle birlikte bu yönetimi gerçekleştirerek ilgili raporları oluşturmaktadır.

Survivor Bilgi Sistemleri Ltd.Şti bir çok hizmeti size sunarken ürün bağımsız olarak hizmet sunmaktadır. Ancak focuslandığımız ürünleri Teknoloji Ortaklarımız sayfamızda inceleyebilirsiniz.