Dış Kaynak Hizmetleri

Proje Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri

Dış Kaynak Hizmetleri

Günümüzün önemli yönetim uygulamalarından biri olan dış kaynaklardan yararlanma, firmaların kendisine avantaj sağlayacak faaliyetlere önem vermesi adına uzmanlık alanlarına girmeyen faaliyetleri, konusunda uzmanlaşmış firmalara devretmesine olanak tanıyan bir yönetim stratejisidir. Dış kaynaklardan yararlanma yöntemi, hem hizmet alınan firmanın birikimlerinden yararlanmayı, hem de kalite standartlarına en uygun bir biçimde ulaşmayı sağlar. Dış kaynaklardan yararlanma yöntemi günümüzde bilişim teknolojileri ve çağrı merkezlerinde yaygın olarak kullanılan bir yönetim uygulamasıdır.

Bilişim Teknolojilerinde Dış kaynak Kullanımı

Firmaların dış kaynak kullanımlarının örneklerinin başında bilişim teknolojileri gelmektedir. Her şeyden önce bilişim teknolojileri yönetimi, ciddi bir alt yapı ve sürekli güncellenmesi gereken bilgi birikimine gereksinim duymaktadır. Günümüzdeki rekabetçi piyasa koşulları, firmaların rakiplerinden daha hızlı hareket etmesi ve diğer firmalara karşı rekabet avantajı sağlamayı gerektirmektedir.